FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


1 - ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A VODY

2 - MĚŘENÍ TEPLA

3 - MĚŘENÍ VODY

4 - SERVIS A OVĚŘOVÁNÍ

5 - TOPENÁŘSTVÍ

6 - VODOINSTALATÉRSTVÍ

7 - VYVAŽOVÁNÍ ÚT A TUV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 – Měření tepla

A)  V bytech

Pro stanovení co nejpřesnější hodnoty spotřebovaného tepla v bytech a nebytových prostorách jsou na jednotlivá topná tělesa instalovány indikátory topných nákladů. Na základě jejich měření se stanovuje výsledná cena za vytápění.

Po zpracování vyúčtování dostane každý uživatel bytu přehledný dopis o rozúčtování tepla a vody na svůj byt, na kterém nalezne podrobnosti o způsobu výpočtu tepla a vody (s možností zpětného ověření) a objednavatel jeden nebo dva kusy souhrnného vyúčtování za objekt.

Poměrový rozdělovač nákladů RTN 02
Indikátor RTN 02 pracuje na odpařovacím principu. Na základní desku upevněnou pomocí montážního materiálu na otopné těleso se nasadí sestava krytu s odzátkovanou ampulí a zajistí plombou.
Během měřeného období se kapalina odpařuje v závislosti na teplotě a trvání účinku tepla. Vykázaná hodnota poklesu stavu hladiny od nulového bodu stupnice je základem pro vyhodnocení spotřebované hodnoty tepla. Po uplynutí každého měřeného období, zpravidla 12 měsíců, je rozdělovač odplombován, ampule se po odečtení zazátkuje a přemístí a na uvolněné místo se vloží nová odzátkovaná ampule. Indikátor se zaplombuje novou plombou.

Elektrický rozdělovač nákladů EITN 10.4, 10.5, 10.7, 20.xx, 30.xx
Indikátor pracuje na principu měření jedním nebo dvěma teplotními snímači. Měřící obvod je vybaven samokalibrací a není závislý na napájecím napětí. Pomocí tlačítka si uživatel na displeji může zobrazit spotřebu energie za aktuální období, spotřebu energie za minulé topné období, 5-ti místný alfanumerický kód, měsíční stavy spotřebované energie až 23 měsíců zpětně od aktuálního data atd. V provedení s infraportem se provádí odečet přes infraport rozhraní (vyloučení chyb způsobených lidským faktorem při odečtu z displeje).

EITN 10.4  
EITN 10.5
 
EITN 10.7
 
EITN 20.xx, 30.xx
 
 
 

provedení:
E-ITN 10.41 – jednočidlové
E-ITN 10.42 - dvoučidlové se startovacím čidlem
E-ITN 10.5 - plně dvoučidlové
E-ITN 10.7 - dvoučidlové s infraportem
E-ITN 20.1x - dvoučidlové se startovacím čidlem (nový design, elektronická plomba...)
E-ITN 20.2x - plně dvoučidlové (nový design, elektronická plomba...)
E-ITN 30.xx - Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 30.xx s integrovaným rádiovým vysílačem

Elektronický EN RTN – jednosnímačový - vizuální odečet
Elektronický EN - RTN – dvousnímačový - vizuální odečet
Elektronický RTN ESTIMO AMR jednosnímačový pro rádiový odečet
Elektronický RTN SIEMECA dvousnímačový - rádiový odečet


B)  Na patě objektu

Enbra
Kalorimetrické počítadlo SONTEX SUPERCAL 431,437
Mikroprocesorový člen vyhodnocující odebrané teplo prostřednictvím důmyslného programového vybavení. Do interní paměti ukládá měsíční stavy celkového odběru tepla a údaje o celkovém průtočném množství topného média. Umožňuje tak přímou měsíční fakturaci tepla včetně DPH bez záloh. Naměřené hodnoty uchovává v časovém intervalu dvanácti měsíců. Verze 437 obsahuje oproti verzi 431 analogové výstupy pro řízení technologických postupů.
Kalorimetrické počítadlo SONTEX – SUPERCALL 531
Využívá současné nejvyspělejší techniky, obsahuje vyměnitelný stavebnicový modul, zařízení a funkce mohou být doplněny později bez zásahu do měřící části a bez nutnosti ověření, volitelné síťové nebo bateriové napájení, obsahuje až 4 volně programovatelné analog. výstupy, nastavení dat po instalaci se nastavuje pomocí dvou tlačítek, přesnost měření je vyšší než určuje norma EN 1434.


Kompaktní měřič tepla SONTEX SUPERCALL 539
Dlouhodobě stabilní, přesný a spolehlivý kompaktní měřič tepla s flexibilní komunikací. Matematický vyhodnocovací člen je řízen mikroprocesorem a je kombinován s nemagnetickou jednovtokovou hydraulikou. Obsahuje nezbytné funkce pro vlastní kontrolu jako i hlídání provozních podmínek. Vybaven velkým a přehledným LCD ukazatelem.
Radiový modul SONTEX 540
Určen pro vyhodnocení dat z měřičů tepla SONTEX 431 a 437 nebo jakýchkoli přístrojů s impulsními výstupy pomocí ručního terminálu ITRRON GPC.
Fluidikový průtokoměr SONTEX SUPERSTATIC 440
Statický elektronický průtokoměr pro přímé měření průtoků kapalin v topných systémech, systémech zásobování vodou a průmyslových aplikacích, který pracuje na fluidikovém principu. Lze jej použít jako součást měřiče tepla ve spojení s kalorimetrickým počítadlem Supercal 431 a 531. Pro měření průtoku využívá ke své činnosti efektu přilnutí paprsku kapaliny ke stěně, podél níž proudí.


Fluidikový průtokoměr SONTEX SUPERSTATIC 442
Statický elektronický průtokoměr pro přímé měření průtoků kapalin v topných systémech, systémech zásobování vodou a průmyslových aplikacích, který pracuje na fluidikovém principu. Lze jej použít jako součást měřiče tepla ve spojení se všemi standardními kalorimetrickými počítadly. Neobsahuje žádné pohyblivé části.


Ultrazvukové měřiče tepla KAMSTRUP
Jsou konstruovány pro přesné měření tepelné energie s vysokou rozlišovací schopností a jsou určeny pro horkovodní dálkové topné soustavy zejména pro místní výtopny nebo výměníkové stanice a domovní předávací stanice.
Skládají se ze 3 částí:
  1. ultrazvukového průtokoměru ULTRAFLOW II
  2. kalorimetrického počítadla MULTICAL III
  3. přesně spárovaných teplotních čidel Pt 500
Vše se dodává podle specifikace zákazníka jako jediná nedílná soustava, připravena k přímé instalaci. Instalace je možná ve vertikální i horizontální poloze.
Ultrazvukové měřidlo MULTICAL 401
Statické měřidlo tepla založené na ultrazvukovém měření a mikroprocesorové technice. Určeno k měření energií ve všech typech vytápěcích instalací, které využívají jako tepelné médium vody. Měření objemu provádí pomocí obousměrné ultrazvukové techniky na základě metody přechodové doby, která se v současné době považuje za dlouhodobě nejstabilnější a nejpřesnější princip měření.

Siemens
Ultrazvukový měřič tepla 2WR5.. ULTRAHEAT
Přístroj pracuje nejen jako klasický měřič tepla (standardní nastavení), ale i jako kombinovaný měřič tepla a chladu, kondenzátu, teplé vody nebo jako pouhý průtokoměr. Ideální měřič pro předávací stanice v teplárenských sítích dálkového a lokálního vytápění, pro topná zařízení v bytových domech a také pro chladírenská zařízení 6/12 oC. Před měřičem není třeba uklidňující potrubí a může se instalovat v libovolné poloze bez vlivu na třídu přesnosti měření.
Ultrazvukové měřiče tepla 2WR6.. ULTRAHEAT XS
Ultrazvukové měřiče tepla nezávislé na síťovém napájení. Používají se k měření průtoku a tepelné energie v systémech ústředního a dálkového vytápění s topnou vodou. Před měřiči není třeba uklidňující potrubí a mohou se instalovat v libovolné poloze bez vlivu na třídu přesnosti měření. Mají celokovovou konstrukci průtokoměrné části, což zajišťuje přesné měření a dlouhou životnost. Indikují přítomnost vzduchu a znečištění měřiče. Možnost komunikace (dálkového odečtu) volitelně po sběrnici M-Bus nebo impulsní výstup.
Elektronické měřiče tepla a chladu WFN.., WFR.. MEGATRON 2
Elektronické měřiče nezávislé na síťovém napájení pro měření spotřeby tepelné a chladící energie v autonomních systémech topení, chlazení a ohřevu TUV. Měřiče se používají pro bytové domy a komerční budovy. Kompaktní nebo oddělená montáž (vyhodnocovací jednotka je připojena kabelem délky 1.5m). Možnost komunikace (dálkového odečtu) po sběrnici M-Bus nebo radio 868MHz v systému Siemeca AMR.

 

 


Dawron, s.r.o. 2008 © All rights reserved.

Krušnohorská 1107/12
363 01  Ostrov

Telefon: 605 262 219
E-mail: info@dawron.cz