FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

1 - Rozúčtování tepla a vody

Rozúčtování je prováděno na základě podkladů dodaných objednavatelem. Firma DAWRON s.r.o. působí jako nezávislá organizace mezi dodavatelem a odběratelem.
Jako podklady pro rozúčtování slouží:

celkový náklad na odběrové místo v Kč, popřípadě spotřeba v GJ a cena za jednotku a otápění plochy bytů a nebytových prostor

odečty jednotlivých měřidel umístěných v bytechOdečty a kontrolu měřidel zajišťují vyškolení pracovníci firmy DAWRON s.r.o.. Termíny odečtů jsou oznamovány nejméně 7 dnů předem a jednotliví uživatelé jsou o nich informováni formou vývěsky ve společných prostorách objektu. V případě, že je některý uživatel nepřítomný, je vypsán náhradní termín, o kterém bude informován individuálně.
Při vyúčtování jsou dodržována následující pravidla:


rozúčtování se provádí dle vyhlášky č. 372/01 Sb.

základním podkladem pro rozúčtování jsou faktury dodavatelů tepelné energie nebo souhrnná částka Kč, GJ a Kč/GJ

celková částka za vytápění se dělí na základní a spotřební složku, u tepla pro vytápění v poměru 50% - 50% nebo 40% - 60%, u TUV vždy na 30% - 70%

základní složka pro jednotlivé byty se stanoví dle m2 (vyhláška 372/01 Sb.)

spotřební složka se rozdělí mezi jednotlivé spotřebitele dle náměru měřidel v poměru podle tzv. přepočtených dílků

Do výpočtu tepla jsou dále zahrnuty zohledňující koeficienty, např. polohy místností, výkony radiátorů nebo světové strany, způsoby připojení topného tělesa atd. 


Dawron, s.r.o. 2008 © All rights reserved.

Krušnohorská 1107/12
363 01  Ostrov

Telefon: 605 262 219
E-mail: info@dawron.cz